تبلیغات
شکار - کله 5.5
پنجشنبه 19 شهریور 1388

کله 5.5

   نوشته شده توسط: زبل خان    

 

این کله جهت شکار کبک مشرف به چشمه آبی که کبک ها از ان آب میخورند ساخته میشود

فرد شکارچی جهت استتار در ان به انتظار آمدن کبک ها مینشیند .زمانی که کبک ها برای خوردن آب می آیند آنهارا شکار می کند.

یادتون نر صبح خیلی زود قبلا از اینکه کبک ها بیدار بشن باید توی کله باشی.